Do’a Saat Khatamil Qur’an

doa khatam quran

Kitab Suci Al qur’an merupakan kitabnya orang muslim. Di sana (quran) merupakan petunjuk hidup bagi manusia, menunjukkan dari kegelapan sampai menuju cerahnya dalam mengarungi hidup ini. Saking urgennya al quran bagi seorang insan, pun demikian untuk seorang pencari ilmu (mahasiswa). Karenanya sudah kewajiban kita senantiasa membaca dan mempratekkan dengan upaya kita. Al quran kitab ilmu, oleh karena itu begitu banyak ilmu yang dapat kita petik. Menghafalkannyapun dapat mencerdaskan otak, sampai dapat dengan mudah menyerap pelajaran ( mahasiswa) sebab yang nota bene memperkuat hafalan kita tentunya.

Di kalangan amam, sudah menjadi kebiasaan supaya selesai khatam (selesai membaca al quran dari juz 1 – juz 30) membaca sebuah do’a. Doa tersebut kerap juga dinamai doa khatam quran atau doa Allahummarhamna bil quran biasanya. Dalam doa itu agar kita senantiasa mendapat keberkahan, dan tentu saja supaya diberi kelanggengan dalam membacanya. Terkadang juga doa khatam menjadi “Pujian” saat (setelah adzan dan sebelum iqomah) di dalam masjid juga mushola kampung.

 

Do’a khatam al quran bacaan bahasa arab:

Doa khatam quran bacaan pembacaan bahasa latin:
Allahummarhamna bil quran
waj’alhulana imama wa nuro
wa huda wa rohmah
Allahuma dzakkirna minhuma nasina
Wa ‘alimna minhuma jahilna
Warzuqna tilawatahu
Ana allayli wa athro fannahar
Wa’alhulana hujjatayya robbal’alamin

Arti doa khatamil quran:
Ya Allah rahmatilah kami dengan al Qur’an
Jadikan ia imam kami, cahaya, petunjuk
dan rahmat bagi kami
Ya Allah ingatkanlah kami apa yang kami lupa
dan ajarkan bagi kami apa yang kami jahil
Karuniakanlah kepada kami untuk dapat membacanya
sepanjang malamnya dan sepanjang siangnya
Jadikanlah ia perisai kami
Wahai Tuhan sekalian alam.

Menjadikan doa ini agar menjadi penguat hubungan kita dan al quran ialah baik. Doa adalah suatu “butuhnya” seorang hamba pada Rabb kita. Lewat berdoa kita meminta pertolongan supaya al quran menjadi teman setia siang dan malam. Serta pembimbing untuk menunjukkan mana yang baik atau yang buruk. Meminta suatu baik dalam kebaikan agar menjadi lebih baik pasti Allah akan lebih ridho dan meng ijabahi doa kita, aamiin. Warzuqna tilawatahu, Warzuqna tilawatahu, Warzuqna tilawatahu ya Allah.

Semoga artikel ini dapat menjadi sedikit penerangan, bahwa al quran merupakan suatu yang penting untuk membaca dan mengamalkannya. Sehingga kita menjadi pribadi yang unggul. Karenanya berdoa setelahnya ialah mujarab, sehabis membaca doa khatamil pun dapat menambahkan dengan doa sesuai hajat kita, pastinya lewat yang telah diteladankan Rasulullah SAW.

 

Sumber: GENESIA.NET

Leave a Reply

*

5 + 1 =